Vårt ansvar

Dagens produktion och konsumtion av kläder är inte långsiktigt hållbar. Det vill vi ändra på och har därför valt att utveckla våra egna material. Vi har en lång resa fram till en helt igenom hållbar textil produktion, men vi är en bit på väg. Så här jobbar vi.

Minska användandet av skadliga kemikalier

EU:s kemikalielag REACH har funnits sedan 2007 och ställer krav på oss att ha kontroll på de ämnen som är förbjudna och som ska fasas ut. Som kund ska du känna dig trygg med oss och våra produkter. För att säkerställa att vi ständigt håller oss i framkant när det gäller miljöfrågorna är vi medlemmar i Kemikaliegruppen vid Swerea IVF, där vi får information om lagar och förordning samt specialiststöd. För mer information om REACH besök gärna www.kemi.se

Standard 100 by Oeko-Tex

Kläder som bärs närmast huden får inte innehålla några skadliga ämnen. Därför är majoriteten av våra produkter certifierade enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX®. Det är ett certifikat som innebär att samtliga delar och material i plagget är testat för hälso- och miljöfarliga ämnen.

Kontroll och samarbete i leverantörskedjan

Att kontrollera att ett plagg tillverkas enligt gällande kemikalielagstiftning och att regler om arbetsmiljö respekteras är en svår uppgift när det kommer till kläder. Det handlar också ofta om att utbilda de leverantörer man arbetar med om hur och varför vi ställer våra krav. Därför har vi ett samarbete med CHEMACT NETWORK. Det är en digital plattform för som hjälper oss att identifiera risk och farliga kemikalier samt vilkla juridiska krav som finns. Samtidigt är det också ett verktyg för samarbete mellan företag som utvecklar och importerar exempelvis konfektion. Läs mer på chemactnetwork.com.

Socialt ansvar hos våra producenter

Vi är tillsammans med över 2000 företag i Europa medlemmar i Amfori BSCI – Business Social Compliance Initiative. Tillsammans arbetar vi med en gemensam uppförandekod som är baserad på ILO-konventionen, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, konventionerna om barns rättigheter och eliminering av alla former av diskriminering. Våra leverantörer måste skriva under uppförandekoden och förbinda sig att följa den. För mer information besök gärna: www.amfori.org.