Textilindustrins kemikalieanvändning har varit i fokus i miljödebatten under senare tid. Med all rätt, tillverkning av kläder är en industri med stor global miljöpåverkan. I ett omdebatterat förslag från regeringen vill man införa en skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor för att minska användningen. Kritiken har riktats mot att det gäller alla produkter, även de där man försökt minska kemikaliehalten drabbas. Textilföretagen själva vill istället för beskattning av konsumtion se utökade satsningar på ny grön teknik och underlätta investeringar i bättre kemikaliehantering.

Som ett led i att minska vår miljöpåverkan har vi inlett ett samarbete med CHEMACT NETWORK. Ett nytt verktyg för att kontrollera kemikalieanvändningen i leverantörskedjan. CHEMACT NETWORK är en mjukvaruplattform som hjälper både köpare och säljare att identifiera risk och farliga kemikalier. I plattformen byggs kunskap om kemikalier upp efter hand och i och med att det bygger på en medlemsmodell kan flera textila aktörer tillsammans bidra till bättre kemikaliehantering. Ju fler medlemmar desto större spridning av kunskapen.

Ett antagande om textilproducenter utomlands är att man medvetet använder miljöfarliga kemikalier för att få fram billigare varor. I vårt arbete möter vi många leverantörer som vill lära sig hur de ska förbättra sitt kemikalie- och miljöarbete och då är ChemAct Network ett utmärkt verktyg. Med ChemAct Network kan vi dela med oss av kunskap och med enkla medel arbetar vi ihop med att förebygga och förbättra förutsättningarna för både slutprodukt och i produktkedjan. Vi kommunicerar i frågorna som ett team och hjälps åt och ställer inte bara krav i en specifikation till våra leverantörer.

Bakom CHEMACT NETWORK finns många års erfarenhet av Chemicals management i form av Anne Brostrom, CSR & Environment Manager, och Stefan Posner, specialist Chemicals Management.