Fråga: Vad är en halkstrumpa?
Svar:
En strumpa med anti-halkskydd är en vanlig strumpa men som har en beläggning med hög friktion i sulan för att ge bättre grepp mot hala underlag. Beläggningen kan bestå av plast eller silikon. Ett giftfritt silikon testat för att inte framkalla allergi är det bästa alternativet.

Fråga: Varför skall jag använda halkstrumpor?
Svar: Att använda anti-halksockar är extra viktigt för personer med säm­re balans, nedsatt styrka och/eller för de som lider av yrsel. Men givetvis kan dessa sockar användas av ALLA. Många olyckor skulle undvikas om fler använder anti-halksockar i vardagen.

Fråga: När skall jag använda anti-halkstrumpor?
Svar: I och kring bostaden är fall den helt dominerande mekanismen eller orsaken till skador. I åldersgruppen 65–74 år är fall orsaken bakom drygt 70 procent av skadorna och i åldersgruppen 85 år och däröver ligger fall bakom 93 procent av skadorna. I särskilt boende, servicehus, sjukhem och liknande (ej sjukhus och vårdcentraler) skadas drygt 10 000 personer om året till följd av fallo­lyckor. Fall står bakom 95 procent av alla skador i dessa boendeformer. Golv och annat underlag som snö och is är de objekt som ger upphov till flest skador. Efter golv följer trappor och annan fast utrustning som dörrar, trösklar och dörrkarmar de enskilt största posterna.