Fråga: Varför skall man använda diabetesstrumpor?
Svar:
Vid diabetes ökar risken för förträngningar i blodkärlen vilket kan leda till skador på olika organ i kroppen. Det är vanligt att per­soner med diabetes får olika nervskador. Orsaken till detta är inte helt klarlagd. Nedsatt känsel i i fötterna är vanligt, vilket leder till ökad risk för sår utan att man märker det. En strumpa som skyddar mot skav och sår minskar risken för skador.

Fråga: Vad är en diabetesstrumpa?
Svar: En strumpa utvecklad för diabetiker får inte sitta åt eller ha sömmar som kan skava. Därför har strumpan ingen eller mycket lös resår i skaftet. Vid häl och tå får det skall det inte finnas sömmar som buktar ut. Det är också viktigt att ha en förstärkt sula som värmer på exempelvis kalla golv och samtidigt skyddar mot stickor och stötar.

Fråga: Vad är diabetesfot?
Svar: Diabetes orsakar försämrat blodflöde till de små blodkärl som försörjer nerverna vilket i sin tur leder till försämrad nervfunktion. Detta kallas för neuropati och kan utvecklas olika snabbt beroende på hur du tar hand om din diabetes. Symptomen är svettningar, sveda och stickningar i fötterna. Obehandlat uppstår skav och infekterade sår, vilket i slutändan kan leda till amputation.