Fråga: Vad är ett inkontinensskydd?
Svar: Ett inkontinensskydd består av ett absorberande material som suger upp urin som läcker ut. Det finns både engångsskydd och flergångsskydd. Flergångsskydd kan tvättas och användas flera gånger. Det är viktigt att skyddet håller kvar urinen utan att det känns vått. Skyddet kan vara utformat för att hämma urinlukt men skall inte innehålla några ämnen som kan irritera huden eller vara skadliga för miljön.

Fråga: Vem skall använda inkontinensskydd?
Svar: Inkontinens, som är klassat som en sjukdom av Världshälsoorganisationen (WHO), drabbar 4–8 procent av världens befolkning, vilket motsvarar ungefär 400 miljoner människor. Den som lider av urinläckage kan hjälpas av ett inkontinensskydd när man läcker när man tränar, nyser eller skrattar till följd av ansträngningsinkontinens. Har problem med läckage efter graviditet. Lider av läckage till följd av förstorad prostata eller efter en prostataoperation. Efter användning av kateter lider av läckage eller av vissa medicinska tillstånd fått neurologiska rubbningar av urinblåsan.

Fråga: Vilket är bäst för miljön, engångsskydd eller tvättbara inkontinensskydd?
Svar: Både engångsskydd och tvättbara flergångskydd vid inkontinens påverkar miljön negativt vid tillverkning och användning. Engångsblöjor består vanligtvis av ett ytterskikt av polyetenplast, har en insida av fiberduk och däremellan en fluffmassa av cellulosa och superabsorbenter som ska suga upp urin. Engångsskydden kan inte återvinnas eller komposteras och bidrar till en avsevärd mängd sopor. Flergångsskydd måste å andra sidan tvättas vilket kräver energi och kemikalier i form av tvättmedel. Det finns idag ingen komplett livscykelanalys som ger ett entydigt svar på vilket som är bäst ur miljöperspektiv men att använda flergångsskydd som tvättas med miljömärkt tvätt medel och rekommenderas av naturskyddsföreningen vid användning av blöjor.